Μουσική--Ελλάδα--([περίοδος])--Επτάνησα
Music-Greece–[period]-Ionian Islands Μουσική-Ελλάδα-[περίοδος]-Επτάνησα
UF Ionian art music ΧΑ Επτανησιακή έντεχνη μουσική
Ionian serious music Επτανησιακή σοβαρή μουσική
Επτανησιακή λόγια μουσική
Έντεχνη μουσική-Ιόνιο
Art music-Ionian Islands Έντεχνη μουσική-Ιόνια νησιά