Δημοφιλής μουσική--Ελλάδα--([περίοδος])--Επτάνησα
Popular music-Greece–[period]-Ionian Islands Δημοφιλής μουσική-Ελλάδα-[περίοδος]-Επτάνησα
UF ΧΑ Αστική μουσική-Επτάνησα
Αστική μουσική-Ιόνιο
Λαϊκή μουσική-Επτάνησα
Ionian vocal music Επτανησιακή φωνητική μουσική
Ionian instrumental music Επτανησιακή οργανική μουσική
ΕΟ Ριζοσπαστικά τραγούδια
Αριέτες
Αρέκια
Καντάδες
Πενσιέρι
Καντσονέτες