Δημοφιλής μουσική--Ελλάδα
Popular music-Greece Δημοφιλής μουσική-Ελλάδα
UF Music, Popular ΧΑ Μουσική, Δημοφιλής
Music, Popular (Songs, etc.) Μουσική, Δημοφιλής (Τραγούδια, κτλ.)
Pop music Ποπ μουσική
Popular songs Δημοφιλή τραγούδια
Popular vocal music Δημοφιλής φωνητική μουσική
Songs, Popular Τραγούδια, Δημοφιλή
Vocal music, Popular Φωνητική μουσική, Δημοφιλής
Αστική μουσική
Μουσική, αστική
RT Songs, Greek (Modern) ΣΟ Τραγούδια, Ελληνικά (Νέα)
BT Music ΠΟ Μουσική
NT ΕΟ Λαϊκή μουσική
Ελαφρά μουσική
Rebetika Ρεμπέτικα
Καντάδα
Operetta Οπερέτα
[Λοιπά είδη]