Θησαυρός θεμάτων Ελληνικής Μουσικής

Σκοπός του Θησαυρού είναι η κατανόηση των όρων της ελληνικής μουσικής και η δημιουργία βασικών σχέσεων που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη αναζήτηση των θεμάτων του Καταλόγου από την πλευρά του χρήστη. Η προσπάθεια αυτή, επικεντρώνεται σε θεματικές επικεφαλίδες/όρους, αποκλειστικά και μόνο, της ελληνικής μουσικής που δεν καλύπτονται σαφώς από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. Μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο-οδηγός για τους χρήστες καθώς παραπέμπει στην καθιερωμένη μορφή της θεματικής επικεφαλίδας. Αφού ο χρήστης βρει τον όρο που τον ενδιαφέρει, αρκεί να συγκρατήσει την θεματική επικεφαλίδα στην αγγλική γλώσσα και να συνεχίσει την αναζήτησή του στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

Γλωσσάρι
UF= Use for ΧΑ= Χρησιμοποίησε αντί
BT= Broader term ΠΟ= Πλατύτερος όρος
NT= Narrower term EO= Ειδικότερος όρος
RT= Related term ΣΟ= Σχετικός όρος